Every day, for over 10 years ...

Codziennie, od ponad 10 lat...

Janusz Jurek - (J.J.) in the music video Jacek Jędrzejak (J.J.). In short, INCEPTION.
The music video was made of selected photos that I have been taking with my phone every day and continuously for over 10 years.Janusz Jurek - J.J. (Dżej Dżej) w teledysku Dżej Dżeja J.J. Jacka Jędrzejaka (Big Cyc, Czarno-Czarni). Jednym słowem INCEPCJA. Teledysk został zrealizowany z wybranych zdjęć, które wykonuję telefonem codziennie i nieprzerwanie od ponad 10 lat.

You may also like

Back to Top